TechSign Biyometrik İmza Çözümü E-IDAS Uyumlu


TechSign Biyometrik İmza Çözümü, Avrupa iç piyasasındaki elektronik işlemler için elektronik tanıma ve güven hizmetlerine ilişkin 910/2014 Sayılı AB DÜZENLEMESİ eIDAS'a uyumlu halde çalışmaktadır. 1999/93/EC sayılı Yönerge yürürlükten kaldırıldı. EIDAS'ın geçerli sürümü, 23 Temmuz 2014'te Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından yayınlandı.