Dijital Dünya İçin Dijital Deliller

Evrakların, yazışmaların ve pek çok iş sürecinin dijital ortamda varlığını sürdürdüğü günümüzde, hukuksal delil kriterleri de bu değişime göre revize ediliyor.

İmzalanmış bir PDF belgesinin, şifreli bloğuna yazılmış olan biyometrik imza datası ve diğer kanıtlar; bir adli yazılım aracı ve ancak sertifikanın açan anahtarı ile açılabilir.

Bu yazılım sayesinde Biyometrik İmza datalarının konum, basınç, hız, ivme, kalem açıları gibi değerleriyle imzanın grafiksel analizi yapılır ve imza örnekleri arasında benzerlik skoru görüntülenebilir. Ayrıca yazılım, şifreli bloğun içinde bulunan diğer kanıtları da (fotoğraf, ses dosyası, video, tabletin bilgileri vs) gösterebilir. Böylece biyometrik imza; adli süreçlerde doğru sonuca hızla ulaştıracak hukuki geçerlikte bir kanıt niteliği kazanır. Bu yönüyle de işinizin bütünsel güvenliği için kritik bir artı değer sağlar.

Bu yazılım aracı ayrıca, ISO standartları ile imzalanmış her belgeyi çözümleyebilir.