Smooth pass ile BDDK genelgelerine tam uyum!

2023/1 nolu BDDK genelgesine tam uyumlu kimlik doğrulama teknolojisi

2023/1 BDDK genelgesi ne diyor?

Finansal kurumlar elektronik ortamda sunulan hizmetler için müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulamak zorundadır.  
Bu iki bileşen; müşterinin “bildiği”, “sahip olduğu” veya “biyometrik bir karakteristiği olan” unsur sınıflarından farklı ikisine ait olmak üzere seçilir. 
Kimlik doğrulamada kullanılacak şifreleme anahtarları;  ele geçirilme ihtimali en az olan, kişi gizliliğini sağlayan, değiştirilemez ve bozulamaz yöntemlerle yapılmalıdır.
Hangi aşamalardaSmooth pass ürününe ihtiyaç var?
Giriş
Finansal sonuç doğuran işlemler
Sözleşmeler
Açık bankacılık işlemleri

Techsign Smooth Pass Özellikleri

Cihaz-Müşteri Entegrasyonu
Soft OTP ile Giriş
İşlem İmzalama
Tek Dokunuşla Onay
Push Bildirimi ile Onay​
Çoklu Sunucu Desteği
Yüksek Hızlı Doğrulama
On-premise Hosting Opsiyonu

Smooth Pass'in Uyum Sağladığı Diğer Yönetmelikler

- 15/03/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği

- 01/04/2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği

- 11/01/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği- 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmeliği

İhtiyacınız olan çözümü gelin,
birlikte bulalım.

Firmanızın sektörüne, büyüklüğüne ve coğrafi bölgesine uygun çözümler için bizimle iletişime geçin.